Sidebelyst fiber

Sidebelyst fiber kan brukes til dekorasjon, lage fine effekter, her er det bare fantasien som setter begrensninger. 

Kom med din ide så skal vi finne en løsning. 

Beskrivelse

Tykkelser:

HMG 1018mm
HMG 20110mm
HMG 30114mm 
HMG 40118mm