Vi lager og tilpasser fiberoptiske dekorasjoner, Vi har vært med på små og store prosjekter som Frølageret på Svalbard, flere kunst utstillinger osv 

Kom med ditt ønske så finner vi en løsning