Fiberoptisk belysning kan bli spektakulært. Vi plasserer en lysgiver et sted og tar med oss lyset uten å ta med seg strøm og varme. Det vil heller ikke være noe IR eller UV stråling fra fiberoptisk belysning, noe som er fint i museer og lignende. Fiberoptikk er veldig fint å bruke i bassenger og der man ellers ville hatt vanskeligheter med å komme til lyskilde i etterkant. 

Vi tilpasser hvert fiberanlegg etter kundens ønsker.