logo

Norsk Teknisk Museum Ekofisk

Utvinningsteknologien blir illustrert gjennom en reservoarmodell som viser effekten av vanninnsprøyting og økt utvinningsgrad mer generelt, i Ekofiskområdet.

Ny oljeutstilling: Ekofisk - Sugen på den siste olje
Norsk Teknisk Museum har sammen med ConocoPhillips bygget en ny oljeutstilling med fokus på økt utvinning. Utstillingen viser hvordan ny teknologi gir økt levetid i Ekofisk-området. Utstillingen markerer også åpningen av nettstedet www. kulturminne-ekofisk.no.

16.02.05: Ekofisk sugen på den siste olje - Ny oljeutstilling ved Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum har i samarbeid med ConocoPhillips Norge bygget en ny oljeutstilling med fokus på økt utvinning.
Utstillingen viser hvordan ny teknologi gir både økt utvinningsgrad og økt levetid i Ekofiskområdet.

Den nye oljeutstillingen føyer seg inn i rekken av Norsk Teknisk Museums utstillinger fra starten av oljeeventyret og frem til i dag.
Med det nye tilskuddet gir Norsk Teknisk Museum et dekkende bilde av oljenæringens utvikling fra den spede begynnelse frem til dagens teknologi.
Utvinningsteknologien blir illustrert gjennom en reservoarmodell som viser effekten av vanninnsprøyting og økt utvinningsgrad mer generelt, i Ekofiskområdet.
- Norsk Teknisk Museum har laget tre like modeller, en til Norsk Oljemuseum, en til Tromsø museum og en til Norsk Teknisk Museum, forteller museumsdirektør Gunnar Nerheim.

Først og sist er et uttrykk som passer på Ekofiskområdet. Funnet av olje og gass på Ekofisk i 1969 gjorde Norge til en petroleumsnasjon.
Nå er det 35 år siden funnet ble gjort, og Ekofisk er fremdeles et av Norges største oljeproduserende felt.
Feltet har mest gjenværende olje av alle felt på norsk sokkel, og vil fortsette å produsere i mange tiår fremover.
- Utvikling av ny teknologi for å få opp mer olje og gass har gitt svært gode resultater, og utvinningsgraden har økt fra 17 til 46 prosent, understreker Kurt Fredheim, ConocoPhillips direktør for driften på feltetene Eldfisk, Embla og Tor som er en del av Ekofiskområdet.

Riksantikvaren har slått fast at plattformene på Ekofiskfeltet er noen av Norges viktigste kulturelle industriminner fra etterkrigstiden, og har erklært de første Ekofisk-plattformene som kulturminne.
- Siden en fredning av oljeplattformer ikke er hensiktsmessig, ble det besluttet at kulturminnet skulle dokumenteres gjennom materiale som forteller om struktur, arkitektur, arbeidsmiljø og samfunnskonsekvenser.
Dette er nå realisert, og resultatet finnes i utstillinger ved Norsk Teknisk Museum, ved Oljemuseet i Stavanger og ved Tromsø museum, forteller prosjektleder i ConocoPhillips Stig S Kvendseth.

Kulturminne Ekofisk kan du studere på www.kulturminne-ekofisk.no

katalog

Nyhetsbrev

Facebook