logo

Svalbard Globale Frøhvelv

Svalbard Globale Frøhvelv/Global Crop Diversity Trust

Norsk Lyspris 2009, utendørs:

”Perpetual repercussion,” - Svalbard Globale frøhvelv
Norsk Lyspris 2009 utendørs går til ”perpetual repercussion,” den kunstneriske utsmykningen av Svalbard Globale frøhvelv, Longyearbyen, Svalbard. Juryen vurderer dette som et særegent prosjekt både innholdsmessig, så vel som arkitektonisk og kunstnerisk. Bildene av anlegget fører deg direkte til et arktisk landskap der den kunstneriske utsmykningen henleder oppmerksomheten på et særdeles viktig om enn anonymt anlegg.
Juryen berømmer kunstner Dyveke Sanne for et svært innovativt og kreativt prosjekt med nye og uventede løsninger. Kunstverket ”perpetual repercussion” fyller øvre del av fronten og den ytre takflaten av Frøhvelvet. Trekanter av høyreflekterende syrefast stål i forskjellige vinkler kombinert med andre optiske elementer som prismer og dichroisk speilglass, belyses med fiberoptisk lys eller dagslys. Alt etter tid på døgnet eller året. I mørket vil alle refleksjoner og brytninger av lyset kunne symbolisere håpet representert ved de hundretusener av frøsorter oppbevart i permafrosten bakom. I sollys vil andre brytninger og speilinger gi helt andre effekter enn i mørket. Betydningen av innholdet i hvelvet er både reelt og poetisk. Juryen mener at bruken av reflekterende lys og speil i fasaden utgjør en vakker tolkning av innholdet og meningen med bygget.
Utsmykkingen gjenspeiler polarlyset og omgivelsene rundt. Bygningen fremstår av den grunn som en diamant i landskapet! Hele inngangspartiet ser ut som om det er fylt med gnistrende krystaller, men i virkeligheten er hele installasjonen mindre enn 10cm dyp! Juryen lar seg imponere av lysinstallasjonens kompleksitet og de vanskelige forhold den er montert under.
Juryen vil berømme Statsbygg og Kunst i offentlige rom (KORO) for vilje til å gå nye veier. Juryen understreker den symbolverdien lyset her spiller og vil avslutte med et treffende sitat fra Statsbyggs ferdigmelding: ”Lyset - som utgjør en komplementær størrelse til det mørke som er gravd ut i permafrosten innenfor, vil være med på å signalisere frøhvelvets posisjon til enhver tid.”


Fakta: Svalbard Globale frøhvelv
Ferdigstilt: 2008
Eier: Statsbygg
Bruker: Landbruks- og matdepartementet
Byggherre: KORO – Kunst i offentlige rom
Byggherre Statsbygg
Kunstner og lysdesign: Dyveke Sanne
Arkitekt: Barlindhaug Consult AS
Leverandør belysning: Fiberoptisk lys Calco AS

 

Norsk Lyspris er etablert av Lyskultur – Norsk kunnskapssenter for lys, og deles ut annet hvert år. Hensikten med Norsk Lyspris er å sette fokus på og synliggjøre lyskulturen i Norge.
Utmerkelsen (diplom og plakett) gis til anlegget/prosjektet/ installasjonen.
Det legges vekt på at man har benyttet lys på en innovativ, spennende, kreativ, energieffektiv eller funksjonell måte.
Vinnerne går automatisk videre til konkurransen om Nordisk Lyspris.
katalog

Nyhetsbrev

Facebook