logo

Norges musikkhøyskole

Musikkhøgskolen gir høyere musikkutdanning til deg som ønsker å utdanne deg til profesjonell utøver, kirkemusiker, dirigent, komponist, musikkpedagog og musikkterapeut.

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med en sentral rolle innenfor norsk musikk- og kulturliv. Musikkhøgskolen har 541 studieplasser og gir høyere musikkutdanning til dagens og morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Du kan besøke skolen her

Vi har installert utstillingsmontere som blir opplyst ved hjelp av forskjellige linser og fiber/fiberholdere.

katalog

Nyhetsbrev

Facebook